2020 in review

Bøkene for 2020 er omsider lukket – et år som for mange bedrifter var særlig krevende. Derfor er jeg spesielt takknemlig for at de siste 12 månedene har vært sterke for Graphy AS, med betydelig vekst som langt overgikk hva som var guidet for året. Graphy er et lite byrå og legger stolthet i at vi er små. På den måten kan vi bidra der vi er best; og hjelpe små- og mellomstore organisasjoner der vi har noe å gi.

Det var en stor glede å få stifte bekjentskap med mange nye kunder over hele landet. Det er oppriktig gøy å være en brikke i bedrifter og organisasjoners nærvær på nett, som igjen bare er et utrykk for deres visjon for sin virksomhet. Det er også givende at vi i 2020 fikk fotfeste i nettbutikk-segmentet, der det i dag samlet omsettes for et tosifret millionbeløp i butikkene vi har utviklet. Stor cred til disse dyktige gründerne som virkelig får det til! Jeg gleder meg til videre samarbeid med gamle – og nye kunder.

Å drive en business handler om å skape verdier. Det skal vi gjøre. I tillegg ser jeg andre formål som går sammen med det. I selskapets vedtekter er det innlemmet en formålsparagraf som lyder som følger:

«Selskapets formål er forankret i Hans Nielsen Hauges (1771-1824) grunnverdier: 1) Overgivelse til Jesus Kristus 2) Nestekjærlighet 3) Samfunnsbygging»

Dette søker vi oppfylle i alt som gjøres i den daglige driften. Jeg er glad for at vi har kunne gitt 11% av driftsoverskuddet til frivillige organisasjoner. I tillegg fullførte vi også i fjor prosjekter uten inntjening for tilsvarende formål. Dette er målsetningen også i tiden fremover. Jeg er overbevist om at en samfunnsbyggende holdning og ekte giverglede vinner i det lange løp. Etterhvert som vi vokser håper jeg at vi kan kunne bidra enda mer på ulike måter.

Starten på 2021 har vært god, og alt ligger til rette for nok et år med lønnsom vekst. Takk igjen til de flotte kundene vi får samarbeide med, og andre som heier og støtter meg og Graphy i tiden som kommer. Det har allerede blitt gjort nye investeringer i år som legger til rette for at vi skal kunne betjene enda flere. Rop ut om jeg kan bidra eller være til hjelp for din bedrift eller organisasjon!

Alt vel, – Bjørn