5 grunner til å skaffe nytt nettsted i 2021

#1 ØKT OMSETNING

Så mange som 80% søker opp produktet eller tjenesten på nettet før de gjør et kjøp eller bestilling. Om din bedrift ikke har en solid tilstedeværelse på disse plattformene vil en stor potensiell kundemengde være tapt. Små og mellomstore bedrifter har mest å hente her.

#2 TROVERDIGHET

Vi har vel alle vært innom en utdatert eller dårlig nettside – det gir ikke et godt inntrykk. 77% sier et dårlig nettsted vil svekke inntrykket av bedriften. Et godt nettsted skaper troverdighet ovenfor potensielle kunder og vil være bedriftens viktigste ansikt utad.

#3 TILGJENGELIGHET

Jo enklere det er å engasjere seg, jo flere vil gjøre det. Et godt nettsted minsker friksjon mellom partene og øker handlingsengasjement. Kundene dine vil kunne finne nyttig informasjon også utenom åpningstidene. En nettside vil dermed øke tidsrommet du kan betjene kunder – uten at du trenger å jobbe mer.

#4 SYNLIGHET

Så og si alle tilbringer i dag mye tid på Internett. Tilstedeværelse på denne plattformen vil være din viktigste markedsføringsstrategi. Med en nettside som en base for sitt nettbaserte engasjement står man godt rustet til å svare de krav som stilles en organisasjon i 2021. 

 #5 GODT DESIGN

Undersøkelser viser at førsteinntrykk er 94% designrelatert. 38% vil slutte å engasjere seg på nettsiden om de ikke finner designet attraktivt. Noe så enkelt som farger og bilder kan ha stor betydning for hvordan andre opplever bedriften. Gitt att over 50% av nettrafikk foregår på en mobil enhet er det avgjørende at nettsiden fungerer optimalt på disse plattformene.