Vilkår og betingelser

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Graphy AS, org.nr. 925701130. Betingelsene anses akseptert i sin helhet ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Graphy AS. Alle priser vist på siden er eks. mva. 

Innhold:
Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig. Graphy AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger.

Brukerstøtte:
Alle produktløsninger/tjenester levert av Graphy AS innebefatter generell, begrenset brukerstøtte. Dette inkluderer bistand ved reparasjon av produktløsninger/tjenester direkte assosiert med Graphy AS, samt tilhørende brukerveiledning. Reparasjonsarbeid som naturlig faller utenfor generell brukerstøtte fakturers per time eller etter avtale. Graphy AS benytter seg av retten til å vurdere den enkelte situasjonen etter skjønn. Ved anvendelse av produkter/tjenester fra tredjepartsleverandør, gjelder retningslinjer for brukerstøtte gitt av den aktuelle leverandøren. Ved tredjepartsforbindelser er det enheten med kundeforhold til Graphy AS som herunder står som ansvarlig.

Videresalg:
Produktløsninger/Tjenester som tilbys av Graphy AS kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale. Graphy AS forbeholder seg retten til å anvende og videreselge produktløsninger/tjenester tilknyttet Graphy AS eiendoms- og/eller opphavsrett ved andre kundeforhold.

Driftssvikt, vedlikehold og nedetid:
Graphy AS fratar seg ansvaret for driftssvikt forårsaket av bruker eller tredjepart. Ved oppdateringer, migrering, e.l. kan nedetid på nettside forventes. Også nedetid grunnet årsaker som står utenfor vedlikehold står Graphy AS uten ansvar for. Nedetid opptil 10 dager i året, foruten tredjeparts- og brukerrelaterte årsakstilfeller, kan tilfalle uten krav om avtalebrudd av noe slag. Graphy AS står uten ansvar for eventuelle tap av data. Ved sikkerhetskopiavtale er det tredjepartsleverandørens vilkår som gjelder.

Ansvarsbegrensning:
Graphy AS holdes ikke ansvarlig om tjenester opplever sikkerhetsbrudd av noe slag der Graphy AS ikke står som førstehåndsleverandør. Sikkerhetssertifikater og sikkerhetskopier står under ansvaret til den aktuelle tredjepartsleverandøren. Brukeren står selv ansvarlig for sikkerhet knyttet til brukerens innloggingsinformasjon og selvstendig publisering. Graphy AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Kunden forplikter seg til å holde Graphy AS skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Graphy AS  som tilknyttes innhold publisert på nettsiden. Dersom utstyr/tjenester hos Graphy AS skulle svikte og dette medfører dokumentert tap for brukeren, eller avtalebrudd fra Graphy AS sin side, vil maksimal erstatningsplikt være begrenset til verdien på årlig lisensavgift til den enkelte kunde. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data e.l. som følge av driftssvikt eller nedetid på epostkontoer eller nettside.

Næringskjøp:
Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Graphy AS er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

Avtale:
Ved kjøp av nettside påløper lisensavgift der de 12 første månedene betales på forskudd ved første fakturering, deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris frem til oppsigelse. Ved avtaler som innebærer månedlig fakturering forbeholder Graphy AS ingen bindingstid, om ikke annet er oppført. «Nettside, alt inkludert» – månedsabonnement innbefatter 12 måneders binding.  Her er det også etter avtale å forvente et etableringsgebyr om endringer/prosjektet avviker i betydelig grad. Avtalen fornyes automatisk inntil oppsigelse leveres eller sendes skriftlig. Betalte avtaler eller øvrige kjøp er ikke refunderbare. 

Vedlikehold og oppdatering:
Dersom avtale om vedlikehold og oppdatering ikke er tegnet, står Graphy AS uten ansvar eller plikt for tjenestenes bruk etter etablering. Alt arbeid som tilfaller en levert produktløsning/tjeneste blir fakturert per time eller etter avtale dersom dette ikke tilfaller den generelle brukerstøtten. Tegnet avtale innebærer at Graphy AS står for programoppdatering av utvidelser og funksjoner som er tilknyttet siden, og står for publisering av innhold forsørget av bruker. I tillegg tilfaller vedlikehold av siden som naturlig tilfaller driften. Strukturendringer og/eller innbygging av nye elementer faller ikke herunder, og dette vil bli fakturert per time eller ved inngått avtale.

Bunntekst / portefølje:
Graphy AS benytter seg retten til å inkludere alle prosjekter i sin portefølje og anvende disse i markedsføringssammenhenger der ikke annet er avtalt. Dette inkluderer eksponering av produktløsninger/tjenester på sosiale medier som referanseprosjekter. Graphy AS benytter seg retten til å skrive «Nettsiden er utviklet og designet av Graphy AS  og benytte logo assosiert med Graphy AS nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet.

Utestengelse:
Graphy AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte retningslinjer eller ved utelatelse av oppgjør. En utestenging på bakgrunn av det overnevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

Avvikling av kundeforhold:
Ved avvikling av kundeforhold der kunden er avsluttende part står Graphy AS uten ansvar for videreføring av produktløsninger/tjenester. Om produktløsninger/tjenester skal overføres til en annen part, gjøres dette etter avtale mellom samtlige parter. Graphy AS kan forbeholde seg retten til å kreve godtgjørelse for overføring av funksjoner, kildekoder, o.l. som står under eiendomsretten til Graphy AS. Ved avvikling av kundeforhold der Graphy AS står som avsluttende part grunnet selskapsavvikling, vil Graphy AS bistå i avvikling eller videreføringsprosessen av produktløsninger/tjenester, men står uten plikt og ansvar under og etter overdragelse. 3 måneder gjensidig oppsigelse gjelder ved avvikling av kundeforhold og overordnende avtaleoppsigelse.

Sist oppdatert: 13.10.2020

Alle priser er eks. mva.

Personvernerklæring

 

1  Innledning

Graphy AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato. 
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss. 
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i. 
 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 3. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:  

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du gjøre dette her: https://graphy.no/kontakt.